Iesu'n codi Lasarus yn ôl yn fyw

Darllenwch yr hanes: Ioan 11:1-44