Miriam a Moses

Merched yn yr Hen Destament: Dilyna'r ddolen yma am fwy o wybodaeth am Miriam, merch Pharo, Iochefed (mam Moses), Shiffra a Pwa (y bydwragedd dewr a wrthododd ufuddhau i Pharo). 

Beth am ddarllen yr hanes: Exodus 1, Exodus 2.