Rhufeiniaid 8 : 35

Oes yna rywbeth sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad y Meseia? Nac oes, dim byd!
dyddiad_anfon: 
dydd Mawrth, Mawrth 3, 2015