Stori am ddafad aeth ar goll

Darllenwch y stori - Mathew 18:10-14; Luc 15:1-10

Straeon i Blant: Adnodd sy'n cydfynd â'r fideo - Un ddafad ar goll, a PowerPoint (Neges o Lyfr Mathew)

Esboniad: Taith drwy Luc: Pennod 15