Stori am ffŵl cyfoethog

Darllenwch y Stori:  Luc 12:13-21

Esbonio'r Stori:  Damhegion Iesu'n efengyl Luc - 'Lle eiddo bydol'.

Meddwl mwy:  Taith drwy Luc: Pennod 12