ABCh

Cyn dechrau

A: Afiechyd....Amgylchedd

B: Bioamrywiaeth....Y Beibl

C: Creadigrwydd....Y Corff

D: Dathlu amrywiaeth....Dwyieithrwydd

E: Eiddo....Ewthanasia

G: Galar....Gwrthdaro

H: Hawliau dynol....Hunan-laddiad

M: Marwolaeth....Moesoldeb

N: Newid Hinsawdd

P: Parchu Eraill....Perthynas

RH: Rhyfeddod....Rhyw cyn priodas

T: Teimladau ac Emosiynau....Y Teulu

Y:Ysgariad....Ysmygu

Dim canlyniadau