Straeon i Blant

Neges o lyfr Mathew

Marc

Hanesion o Luc

Neges gan Ioan

Neges o lyfr yr Actau

Neges o'r llythyr at y Rhufeiniaid

Neges o 1 a 2 Corinthiaid

Galatiaid

ffeil(iau):

Effesiaid

Hanesion â lluniau: Testament Newydd

Neges o Philipiaid

Colosiaid

Neges o 1 a 2 Thesaloniaid

1 a 2 Timotheus

Neges o'r llythyr at yr Hebreaid

Titus a Philemon

ffeil(iau):

Iago

ffeil(iau):

Neges o 1 a 2 Pedr

1,2 a 3 Ioan

ffeil(iau):

Neges o Jwdas a Datguddiad

1 Brenhinoedd

Llyfr y Diarhebion

Be mae cenhadon yn wneud?

Stori a neges (thema: chwaraeon)

Dim canlyniadau